Mặt bằng căn hộ Millennium

Mặt bằng officetel Millennium

Mặt bằng Pentvillas Millennium