Mặt bằng tổng thể khu biệt thự nghỉ dưỡng NovaHill Mũi Né

Mặt bằng biệt thự NovaHill Mũi Né – 1BR – 1Key – Pool

Phối cảnh biệt thự NovaHill – 1BR – 1Key – Pool

Mặt bằng biệt thự NovaHill Mũi Né – 2BR – 1Key – Pool

Phối cảnh biệt thự NovaHill – 2BR – 1Key – Pool

Mặt bằng biệt thự NovaHill Mũi Né – 2BR – 2Key

Phối cảnh biệt thự NovaHill – 2BR – 2Key

Mặt bằng biệt thự NovaHill Mũi Né – 3BR – 1Key – Pool

Phối cảnh biệt thự NovaHill – 3BR – 1Key – Pool