Hiện tại chúng tôi đang có nhiều sản phẩm chuyển nhượng và cho thuê tại dự án The Gold View Quận 4 giá tốt nhất. Quý khách vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.

☎️ 0938 555 282 

event richstarCĂN HỘ BÁN THE GOLD VIEW THÁP A1:

✅Căn số 2: Diện tích 80m2 – Giá 4.15 tỷ

✅Căn số 3: Diện tích 132m2 – Giá 7 tỷ

✅Căn số 4: Diện tích 116m2 – Giá 5.7 tỷ

✅Căn số 6: Diện tích 80m2 – Giá 3.05 tỷ

✅Căn số 8: Diện tích 80m2 – Giá 3.1 tỷ

✅Căn số 9: Diện tích 80m2 – Giá 3.42 tỷ

✅Căn số 10: Diện tích 80m2 – Giá 3.4 tỷ

✅Căn số 12: Diện tích 80m2 – Giá 3.05 tỷ

✅Căn số 15: Diện tích 80m2 – Giá 3.5 tỷ

✅Căn số 16: Diện tích 70m2 – Giá 3.26 tỷ

✅Căn số 17: Diện tích 70m2 – Giá 3 tỷ

event richstarCĂN HỘ BÁN THE GOLD VIEW THÁP A2:

✅Căn số 2: Diện tích 68m2 – Giá 3.4 tỷ

✅Căn số 3: Diện tích 69m2 – Giá 3.1 tỷ

✅Căn số 4: Diện tích 116m2 – Giá 5.7 tỷ

✅Căn số 5: Diện tích 92m2 – Giá 5.5 tỷ

✅Căn số 6: Diện tích 91m2 – Giá 4.3 tỷ

✅Căn số 7: Diện tích 91m2 – Giá 4.6 tỷ

✅Căn số 8: Diện tích 91m2 – Giá 4.5 tỷ

✅Căn số 9: Diện tích 91m2 – Giá 4 tỷ

✅Căn số 11: Diện tích 68.8m2 – Giá 3.2 tỷ

✅Căn số 12: Diện tích 68m2 – Giá 3.4 tỷ

✅Căn số 12A: Diện tích 63m2 – Giá 2.8 tỷ

✅Căn số 14: Diện tích 72m2 – Giá 2.9 tỷ

✅Căn số 16: Diện tích 94m2 – Giá 4.5 tỷ

event richstarCĂN HỘ BÁN THE GOLD VIEW THÁP A3:

✅Căn số 1: Diện tích 50m2 – Giá 2.8 tỷ

✅Căn số 2: Diện tích 50m2 – Giá 2.28 tỷ

✅Căn số 3: Diện tích 80.95m2 – Giá 4.8 tỷ

✅Căn số 6: Diện tích 132m2 – Giá 7 tỷ

✅Căn số 7: Diện tích 56.81m2 – Giá 2.6 tỷ

✅Căn số 8: Diện tích 83m2 – Giá 4 tỷ

✅Căn số 9: Diện tích 80.99m2 – Giá 3.85 tỷ

✅Căn số 10: Diện tích 80.99m2 – Giá 3.6 tỷ

✅Căn số 11: Diện tích 80.99m2 – Giá 4 tỷ

✅Căn số 12: Diện tích 90m2 – Giá 6 tỷ

✅Căn số 14: Diện tích 90m2 – Giá 3.75 tỷ

✅Căn số 17: Diện tích 80m2 – Giá 3.5 tỷ

✅Căn số 18: Diện tích 81m2 – Giá 3.15 tỷ

event richstarCĂN HỘ BÁN THE GOLD VIEW THÁP B:

✅Căn số 2: Diện tích 79m2 – Giá 3.65 tỷ

✅Căn số 3: Diện tích 63m2 – Giá 3.2 tỷ

✅Căn số 4: Diện tích 65m2 – Giá 3.2 tỷ

✅Căn số 5: Diện tích 79m2 – Giá 3.6 tỷ

✅Căn số 7: Diện tích 116m2 – Giá 4.9 tỷ

✅Căn số 8: Diện tích 79m2 – Giá 3.7 tỷ

✅Căn số 10: Diện tích 81m2 – Giá 3.4 tỷ

✅Căn số 11: Diện tích 80m2 – Giá 3.5 tỷ

☎️ 0938 555 282


event richstarCĂN HỘ THUÊ THE GOLD VIEW:

FULL NỘI THẤT

 Căn 1PN: Diện tích 50-60m2 – Giá thuê 16-22 triệu full nội thất

✅ Căn 2PN: Diện tích 67-74m2 – Giá thuê 25-30 triệu full nội thất

✅ Căn 3PN: Diện tích 86-93m2 – Giá thuê 30-40 triệu full nội thất

HOÀN THIỆN CƠ BẢN

✅ Căn 1PN: Diện tích 50-60m2 – Giá thuê 16 triệu HTCB

✅ Căn 2PN: Diện tích 67-74m2 – Giá thuê 20 triệu HTCB

✅ Căn 3PN: Diện tích 86-93m2 – Giá thuê 27 triệu HTCB

☎️ 0938 555 282

Danh sách căn hộ & officetel THE GOLD VIEW bán – chuyển nhượng: <<Tại đây>>

Danh sách căn hộ & Officetel THE GOLD VIEW cho thuê: <<Tại đây>>

Hoặc xem thêm tại website chuyên về căn hộ THE GOLDVIEW của chúng tôi:

Website: http://canhothegoldview-tnr.net/