Hiện tại chúng tôi đang có nhiều sản phẩm chuyển nhượng và cho thuê giá tốt nhất. Quý khách vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết. (Cập nhật ngày 24/1/2018)

☎️ 093 8686 247 

event richstarCĂN HỘ BÁN Garden Gate:

✅Căn số 2: Diện tích 74.6m2 – Giá 4 tỷ (Full nội thất)

✅Căn số 3: Diện tích 102m2 – Giá 4.3 tỷ

✅Căn số 4: Diện tích 111.6m2 – Giá 5 tỷ

✅Căn số 5: Diện tích 84m2 – Giá 3.9 tỷ

✅Căn số 6: Diện tích 84.6m2 – Giá 3.85 tỷ

✅Căn số 7: Diện tích 77.8m2 – Giá 3.4 tỷ (3.9 tỷ full nội thất)

✅Căn số 8: Diện tích 87.2m2 – Giá 3.9 tỷ

✅Căn số 9: Diện tích 87.2m2 – Giá 3.8 tỷ

✅Căn số 10: Diện tích 118.1m2 – Giá 5.8 tỷ (HTCB)

✅Căn số 11: Diện tích 84.6m2 – Giá 3.85 tỷ (4.3 tỷ full nội thất)

✅Căn số 12: Diện tích 84.6m2 – Giá 3.78 tỷ

✅Căn số 12A: Diện tích 84.6m2 – Giá 3.95 tỷ

✅Căn số 14: Diện tích 100.8m2 – Giá 4.3 tỷ (HTCB)

✅Căn số 15: Diện tích 102m2 – Giá 4.3 tỷ

✅Căn số 17: Diện tích 74.6m2 – Giá 3.3 tỷ

☎️ 093 8686 247 


event richstarCĂN HỘ THUÊ Garden Gate:

FULL NỘI THẤT

 Căn 1PN: Diện tích 32-36m2 – Giá thuê 13-15 triệu full nội thất

✅ Căn 2PN: Diện tích 73-76m2 – Giá thuê 20-22 triệu full nội thất

✅ Căn 2PN+1: Diện tích 84-87m2 – Giá thuê 23-25 triệu full nội thất

✅ Căn 3PN: Diện tích 100-112m2 – Giá thuê 29-34 triệu full nội thất

HOÀN THIỆN CƠ BẢN

✅ Căn 1PN: Diện tích 32-36m2 – Giá thuê 11 triệu HTCB

✅ Căn 2PN: Diện tích 73-75m2 – Giá thuê 18 triệu HTCB

✅ Căn 2PN+1: Diện tích 84-87m2 – Giá thuê 20 triệu HTCB

✅ Căn 3PN: Diện tích 100-112m2 – Giá thuê 26 triệu HTCB

☎️ 093 8686 247 


event richstarOFFICETEL THUÊ

✅ Lô số 1: Diện tích 36.9m2 – Giá thuê 11 triệu

✅ Lô số 4: Diện tích 34.43m2 – Giá thuê 11 triệu

✅ Lô số 9: Diện tích 33.83m2 – Giá thuê 14 triệu

✅ Lô số 10: Diện tích 33.83m2 – Giá thuê 14 triệu

✅ Lô số 12: Diện tích 33.48m2 – Giá thuê 10 triệu

✅ Lô số 19: Diện tích 33.48m2 – Giá thuê 13 triệu

✅ Lô số 20: Diện tích 33.48m2 – Giá thuê 13 triệu

✅ Lô số 25: Diện tích 33.48m2 – Giá thuê 14 triệu

✅ Lô số 29: Diện tích 32.3m2 – Giá thuê 13 triệu

✅ Lô số 30: Diện tích 34.85m2 – Giá thuê 10 triệu

✅ Lô số 31: Diện tích 33.48m2 – Giá thuê 15 triệu

✅ Lô số 32: Diện tích 33.48m2 – Giá thuê 12 triệu

✅ Lô số 33: Diện tích 37.31m2 – Giá thuê 15 triệu

✅ Lô số 34: Diện tích 32.24m2 – Giá thuê 14 triệu

✅ Lô số 37: Diện tích 37.31m2 – Giá thuê 15 triệu

✅ Lô số 39: Diện tích 32.24m2 – Giá thuê 12 triệu

✅ Lô số 40: Diện tích 35.33m2 – Giá thuê 11 triệu

✅ Lô số 41: Diện tích 35.33m2 – Giá thuê 11.5 triệu

event richstarOFFICETEL BÁN

✅ Lô số 1: Diện tích 36.9m2 – Giá bán 1.8 tỷ (HTCB)

✅ Lô số 7: Diện tích 37.66m2 – Giá bán 1.95 tỷ (HTCB)

✅ Lô số 12: Diện tích 33.48m2 – Giá bán 2 tỷ

✅ Lô số 15: Diện tích 43.71m2 – Giá bán 2.5 tỷ

✅ Lô số 30: Diện tích 34.85m2 – Giá bán 1.88 tỷ (Full nội thất)

✅ Lô số 31: Diện tích 33.48m2 – Giá bán 2 tỷ

✅ Lô số 33: Diện tích 33.89m2 – Giá bán 1.9 tỷ (Full nội thất)

☎️ 093 8686 247 


event richstarSHOPHOUSE THUÊ

✅ Lô số 1: Diện tích 30.28m2 – Giá thuê thô 20 triệu

✅ Lô số 2: Diện tích 31.84m2 – Giá thuê thô 20 triệu

✅ Lô số 4: Diện tích 162m2 – Giá thuê thô 113 triệu

✅ Lô số 16: Diện tích 40m2 – Giá thuê thô 40 triệu

✅ Lô số 17: Diện tích 40m2 – Giá thuê thô 30 triệu

✅ Lô số 18: Diện tích 41m2 – Giá thuê thô 34.5 triệu

✅ Lô số 19: Diện tích 40m2 – Giá thuê thô 35 triệu

✅ Lô số 25: Diện tích 33m2 – Giá thuê thô 24 triệu

✅ Lô số 26: Diện tích 32m2 – Giá thuê thô 20 triệu

✅ Lô số 27: Diện tích 32m2 – Giá thuê thô 22.7 triệu

event richstarSHOPHOUSE BÁN

✅ Lô số 1: Diện tích 30m2 – Giá bán thô 3 tỷ

✅ Lô số 2: Diện tích 31.84m2 – Giá bán thô 3 tỷ

✅ Lô số 19: Diện tích 40m2 – Giá bán thô 4.5 tỷ 

✅ Lô số 12: Diện tích 32m2 – Giá bán thô 4.2 tỷ 

✅ Lô số 19: Diện tích 33m2 – Giá bán thô 3 tỷ 

☎️ 093 8686 247 

Danh sách căn hộ & officetel Garden Gate bán – chuyển nhượng: <<Tại đây>>

Danh sách căn hộ & Officetel cho thuê: <<Tại đây>>

Hoặc xem thêm tại website chuyên về căn hộ Garden Gate của chúng tôi:

Website: http://duangardengate.com/